Hướng dẫn đo cỡ tay và ngón tay

Hướng dẫn đo cỡ tay và ngón tay

Để giúp bạn lựa được một sản phẩm ưng ý và tránh việc phải thay đổi kích cỡ vòng/nhẫn để vừa với mình. Mời quý khách xem hướng dẫn đo số tay và ngón tay để việc thiết kế sản phẩm được hoàn hảo hơn.

1. Hướng dẫn đo cỡ vòng tay

Để đo chính xác cỡ tay......

 

2. Hướng dẫn đo cỡ ngón tay làm nhẫn